banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

 

Відеофіксація проведення конкурсу на зайняття посади директора Уманського навчально-виховного комплексу № 9 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області

08 липня 2019 р.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 05 липня 2019 року № 317  «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Уманського навчально-виховного комплексу № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області»

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

конкурс на зайняття посади Уманського навчально-виховного комплексу № 17 «Загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області»

 1. Найменування і місцезнаходження закладу: Уманський навчально-виховний комплекс № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області»

 20300, Черкаська область, м.Умань, вул. Маяковського, 73/7

 1. Найменування посади та умов оплати праці: директор

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад відповідає 15 тарифному розряду і становить 4956 грн.;

2) підвищення в розмірі 10% посадового окладу відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року №22«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» становить 495,60 грн.;

3) підвищення в розмірі 10% посадового окладу за керівництво гімназією відповідно Наказу Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року N 102 « Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» становить 495,60 грн.;

4) підвищення в розмірі 5% посадового окладу за наявність 2 груп продовженого дня відповідно Наказу Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року N 102 « Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» становить 247,8 грн.;

5) надбавка за складність та напруженість у роботі  в розмірі 15% становить 929,25 грн.;

6) надбавка за престижність педагогічної праці відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами   в розмірі 20 % становить 1239,0 грн.;

7) надбавка за вислугу років відповідно стажу педагогічної праці.

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 1. Вичерпний перелік питань, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

До конкурсної комісії визначені документи подають претенденти на посаду особисто або уповноважена згідно з довіреністю особа.

Місце подання документів – виконавчий комітет Уманської міської ради, площа Соборності, 1, каб.310.

Термін прийняття документів з 08.07.2019 року по 08.08.2019 року.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

 5.Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

У період з 08.08.2019 року по 14.08.2019 року  конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

14.08.2019 року на веб-сайті Уманської міської ради оприлюднюється перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

З 15.08.2019 року по 21.08.2019 року відділ освіти Уманської міської ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.  

                   Проведення конкурсу - 22.08.2019 року

23.08.2019 року на веб-сайті Уманської міської ради оприлюднюються рішення конкурсної комісії щодо проходження конкурсу кандидатами.

22.08-23.08.2019 року конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Уманської міської ради.

У період з 26.08.2019 року по 28.08.2019 року начальник відділу освіти Уманської міської ради  призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 6. Особа уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Роговенко Вікторія Сергіївна, начальник відділу кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету Уманської міської ради.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Перелік письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання, критерії до публічної презентації

Перелік  письмових питань, критерії оцінювання

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?
 3. Що таке інклюзивна освіта?
 4. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
 5. Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти?
 6. Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
 7. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 8. Органи управління у сфері освіти?
 9. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 10. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 11. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 12. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 13. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством? 
 14. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 15. Які повноваження педагогічної ради? 
 16. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти? 
 17. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти? 
 18. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти? 
 19. Що таке інформальна освіта? 
 20. Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством? 
 21. Які ключові компетентності Нової української школи?
 22. Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти?
 23. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
 24. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 25. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 26. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника?
 27. Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 28. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
 29. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 30. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 31. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
 32. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 33. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
 34. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
 35. Що розуміється під «зверненнями громадян»? У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 36. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?

       Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника обирається  5 питань. На виконання  завдань відводиться 30 хвилин.

           Для визначення результатів письмового завдання  використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 5 балів. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень 13 балів.

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень 13 балів вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

                Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

Зміст відповіді на  ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

 • нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);
 • управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);
 • психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);
 • лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);
 • Комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

Ситуаційні завдання ІІ-го етапу не оголошуються,  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 25 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

 • 2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
 • 1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
 • 0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 та нижче вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу. 

Приклад.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев'ятих класи, а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора?

Презентація та критерії оцінювання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Публічна та відкрита презентація державною мовою Перспективного плану розвитку ЗЗСО та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Регламент етапу:

– виступ претендента – до 15 хв.;

– запитання та обговорення – до 10 хв.

Захист Перспективного плану розвитку ЗЗСО претендентом оцінюється Комісією за чотирма критеріями:

– ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;

– культура мовлення й поводження в дискусії;

– повнота й адекватність відповідей на питання;

– продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Кожен із критеріїв оцінюється за 25-бальною шкалою. Результати оцінювання кожен член комісії  вносить до власного оціночного листа ІІІ етапу Конкурсу.

У протоколі засідання Комісії відображається середній бал оцінки публічного захисту Перспективного плану розвитку ЗЗСО за результатами сум, відображених в оціночних листах членів Комісії.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Відеофіксація проведення конкурсу на зайняття посади директора Уманського навчально-виховного комплексу № 17«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області

________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 15 лютого 2019 року № 84 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора УМАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10 – МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття посади

директора УМАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10 – МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 1. Найменування і місцезнаходження закладу: УМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 10 – МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20300, Черкаська область, м.Умань, вул.Шкільна, 40

 1. Найменування посади та умови оплати праці: директор

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад відповідає 15 тарифному розряду і становить                    4956 грн.;

2) підвищення в розмірі 10% посадового окладу відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року №22«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» становить 495,60 грн.;

3) підвищення в розмірі 10% посадового окладу за керівництво гімназією відповідно Наказу Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року N 102 « Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» становить 495,60 грн.;

4) підвищення в розмірі 5% посадового окладу за наявність 2 груп продовженого дня відповідно Наказу Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року N 102 « Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» становить 247,8 грн.;

5) надбавка за складність та напруженість у роботі  в розмірі 15% становить 929,25 грн.;

6) надбавка за престижність педагогічної праці відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами   в розмірі 20 % становить 1239,0 грн.;

7) надбавка за вислугу років відповідно стажу педагогічної праці.

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 1. Вичерпний перелік питань, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

До конкурсної комісії визначені документи подають претенденти на посаду особисто або уповноважена згідно з довіреністю особа.

Місце подання документів – виконавчий комітет Уманської міської ради, площа Соборності, 1, каб.310.

Термін прийняття документів з 18.02.2019 року по 19.03.2019 року.

 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

 1. Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

У період з 19.03.2019 року по 26.03.2019 року  конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • року на веб-сайті Уманської міської ради оприлюднюється перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

З 28.03.2019 року по 03.04.2019 року відділ освіти Уманської міської ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.  

 

Проведення конкурсу - 04.04.2019 року.

05.04.2019 року на веб-сайті Уманської міської ради оприлюднюються рішення конкурсної комісії щодо проходження конкурсу кандидатами.

08.04-09.04.2019 року конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Уманської міської ради.

У період з 10.04.2019 року по 12.04.2019 року начальник відділу освіти Уманської міської ради  призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 1. 6. Особа уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Роговенко Вікторія Сергіївна, начальник відділу кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету Уманської міської ради.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання, критерії до публічної презентації

 

Перелік  письмових питань, критерії оцінювання

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?
 3. Що таке інклюзивна освіта?
 4. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
 5. Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти?
 6. Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
 7. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 8. Органи управління у сфері освіти?
 9. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 10. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 11. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 12. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 13. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством? 
 14. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 15. Які повноваження педагогічної ради? 
 16. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти? 
 17. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти? 
 18. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти? 
 19. Що таке інформальна освіта? 
 20. Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством? 
 21. Які ключові компетентності Нової української школи?
 22. Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти?
 23. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
 24. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 25. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 26. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника?
 27. Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 28. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
 29. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 30. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 31. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
 32. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 33. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
 34. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
 35. Що розуміється під «зверненнями громадян»? У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 36. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?

       Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника обирається  5 питань. На виконання  завдань відводиться 30 хвилин.

           Для визначення результатів письмового завдання  використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 5 балів. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень 13 балів.

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень 13 балів вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

                Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

Зміст відповіді на  ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

 • нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);
 • управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);
 • психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);
 • лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);
 • Комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

Ситуаційні завдання ІІ-го етапу не оголошуються,  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 25 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

 • 2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
 • 1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
 • 0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу. 

Приклад.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев'ятих класи, а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора?

Презентація та критерії оцінювання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Публічна та відкрита презентація державною мовою Перспективного плану розвитку ЗЗСО та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Регламент етапу:

– виступ претендента – до 15 хв.;

– запитання та обговорення – до 10 хв.

Захист Перспективного плану розвитку ЗЗСО претендентом оцінюється Комісією за чотирма критеріями:

– ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;

– культура мовлення й поводження в дискусії;

– повнота й адекватність відповідей на питання;

– продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Кожен із критеріїв оцінюється за 25-бальною шкалою. Результати оцінювання кожен член комісії  вносить до власного оціночного листа ІІІ етапу Конкурсу.

У протоколі засідання Комісії відображається середній бал оцінки публічного захисту Перспективного плану розвитку ЗЗСО за результатами сум, відображених в оціночних листах членів Комісії.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Протокол засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника УМАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 - МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дошкільні навчальні заклади м. Умані

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 2

Завідувач:  Господаренко Ганна Степанівна

У закладі працює 15 педагогів, з них: «спеціаліст першої категорії» - 3 особи,  «спеціаліст другої категорії» -  7 осіб, «спеціаліст» - 5 осіб.

Дошкільний заклад працює за пріоритетним напрямком«Громадянське виховання дітей дошкільного віку», метою якого є: сформувати національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, людину, якій притаманні особистісні якості і риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток. 

Для розвитку творчих здібностей вихованців на базі закладу  працюють гуртки англійської мови, «Дива умілих рученят», хореографії та  оздоровчої аеробіки.

Адреса:   ул. Європейська, 53 А,  м.Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-50-46
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://zirochka2.at.ua 

  

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 3

Завідувач : Матяш Наталія Олексіївна

Навчально-виховну роботу з дітьми здійснюють 14 педагогів, з яких  3 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 7 – мають категорію «спеціаліст».

Дошкільний заклад працює за пріоритетним напрямком «Музичне  виховання».  Педагоги  дошкільного навчального закладу розвивають у дітей цікавість до музичних творів, знайомлять із засобами музичної виразності, формують виконавські навички, спонукають дітей до активних творчих проявів.

Функціонує творча група з проблеми «Екологічне виховання дітей дошкільного віку». Здійснюємо тісну співпрацю у цьому напрямку з Уманською загальноосвітньою школою I-IIIступенів №9.

Для розвитку творчих здібностей вихованців на базі закладу  працюють гуртки англійської мови, «Веселі фарби», «Оздоровча аеробіка».

Адреса: вул. Інститутська,13, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-20-27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: sofidnz3.ucoz.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 4

Завідувач: Дрозденко Любов Іванівна

У закладі працюють 8 вихователів, із них: 1 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  3 –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2  вихователі мають 9 тарифний розряд,  1 – 8 тарифний розряд, 1 – 7 тарифний розряд.

Дошкільний заклад працює за пріоритетним напрямком «Роль патріотичного виховання у всебічному розвитку дитини дошкільного віку».

В освітній процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме: елементи ТРВЗ, розуміння грамотності Є.Є.Шуешко, національне виховання С. Ф. Русової, розвиток пізнавальної активності А.В. Бєлошиста.

Адреса: вул. Короленка, 24, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-91-57
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz4uman.ucoz.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 5

Завідувач : Крочак Галина Володимирівна

У закладі працює 22 педагоги, із них: 3 мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”, 2 – кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”, 4 – кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”, 11 – мають  кваліфікаційну категорію „спеціаліст». 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист».

Пріоритетним напрямком роботи закладу є  екологічно-природничий, мета якого формування зачатків екологічної культури, наукового світогляду реалістичного уявлення про явища природи.

У дошкільному закладі функціонують гуртки:  «Юні актори», «Талановиті пальчики», «Юні дослідники», «Танцювальна мозаїка».

Адреса: вул. Малофонтанна, 15, м.Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3–61-42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz-5.in.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 7

Завідувач: Солоп Віра Миколаївна

У закладі працює 21 педагог, із них  1 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , 3 –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 13 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Дошкільний заклад №7 працює за художньо-естетичним напрямом.

Освітньо-виховна робота здійснюється за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», у групах компенсуючого типу використовуємо програми:  Рібцун Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ», «Програма ранньої допомоги дітям сліпих та з зниженим зором від 3 до 6 років» ВавінаЛ.С., БутенкоВ.А, ГудимІ.М.

Адреса:  вул. Успенська, 20,м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-39-96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: uman-dnz7.edukit.ck.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 8

Завідувач: Осадченко Любов Павлівна

У закладі працюють 33 педагоги, з них:  6 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 13 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Педагогічне  звання «вихователь-методист» мають 3 педагоги.

Освітньо – виховна робота здійснюється за програмою виховання та навчання дітей від 2до 7 років «Дитина», програмами для компенсуючих груп та парціальними програмами згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти. Дошкільний навчальний заклад є профільним центром корекційно – відновлювальної роботи з дітьми, що мають недоліки мовлення. Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення цілісного розвитку дитини, розвитку її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збереженні дитячої субкультури, формування здорового способу життя, набуття соціального досвіду, надання діагностичної, методичної та консультативної допомоги сім’ям вихованців.

У закладі функціонують гуртки: фізкультурно – оздоровчий, театралізованої діяльності, вокальний, танцювальний «Водограй», образотворчої діяльності «Барви світу», з навчання гри в шашки, «Спілкуємося англійською», профільна група «Школа шляхетності».

Адреса: вул. Грушевського, 29, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-26-11
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: umandnz8.at.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу № 9

Завідувач: Русява Наталія Олександрівна

У закладі працює 10 вихователів, із них: 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”, 1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 3 –  9 тарифний розряд, 1 – 8 тарифний розряд,  2 – 7 тарифний розряд.

Пріоритетним завданням в роботі колективу дошкільного закладу є збереження та зміцнення здоров’я вихованців, формування здоров’язбережувальної  компетентності дітей.

Заклад  є опорним з питань трудового виховання дошкільників. У закладі оснащені міні – лабораторії для організації трудової діяльності дошкільників, створений інформаційний банк даних про традиції народного трудового виховання в Україні, освітньо – виховна робота базується на гуманістичнихідеях В.О. Сухомлинського.

Адреса: вул. Гоголя, 3, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-05-66
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dubok9.in.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 12

Завідувач: Дудник Наталія Аркадіївна

Узакладі працює 32 педагоги, із них: 6 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 педагогів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 4 педагоги– кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 10 педагогів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,  7 педагогів – 9 тарифний розряд. Педагогічне звання «вихователь-методист»  мають 3 педагоги.

Дошкільний навчальний заклад № 12 є опорним центром  по роботі з сім’єю; працює за напрямами:  музичний, гуманітарний. У закладі діє профільна група з проблеми «Оновлення змісту педагогізації батьків згідно  з сучасними вимогами дошкільної освіти».

В освітній процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме: казкотерапія, ТРВЗ, палички Кюізенера, методика Воскобовича: розвиваючі ігри, логічні блоки Денеша, розвиваючі ігри Нікітіних, спадщина В.Сухомлинського.

Адреса: вул. Ломоносова, 8, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-42-96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz12.itpark.org.ua

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 14

В.о.завідувача:  Нагайчук Наталія Ігорівна

Узакладі працює 4 вихователі, із них: 1 педагог має  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 1 педагог– кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2 педагоги – 9 тарифний розряд. Педагогічне звання «вихователь-методист»  мають 3 педагоги.

Дошкільний заклад працює за пріоритетним напрямком Народознавство».  В освітній процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме:  ігрова  терапія,  казкотерапія.

У закладі функціонують гуртки: «Талановиті пальчики», «Шашки»,«До-мі-соль-ки».

Адреса: вул. Лисенка, 27, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-98-82
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz-14-romashka-m-uman.webnode.com.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 15

Завідувач: Бурлаченко Світлана Юріївна

У закладі працює 15 педагогів, із них:  3 педагоги мають  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії ,  2 педагоги  –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 педагоги – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 5 педагогів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2 педагоги -  8 тарифний розряд. Один педагог має педагогічне звання «вихователь-методист».

Дошкільний заклад працює за напрямком діяльності гуманітарного спрямування. З 2014 року є опорним  закладом з проблеми дошкільного виховання з проблеми «Впровадження в роботу з дітьми ідей М. Монтессорі» та «Використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку та їх батьками».

Адреса: вул. Європейська, 5-а, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-61-28
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: udnz15.org 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 18

Завідувач: Пентій Ольга Василівна

У закладі працює 16 педагогів, із них: 1 педагог  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,  7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст »,  1 – 8 тарифний розряд.

Дошкільний навчальний заклад є опорним закладом з гуманізації освітнього процесу за В.О.Сухомлинським.

В освітній процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме, «сенсорний розвиток», «піскотерапія», «ейдетика», валеологічний та художньо-естетичний напрямок, «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», ТРВЗ.  Вихованці мають змогу відвідувати різноманітні гуртки: художньо-естетичного спрямування - «Чарівні фарби, талановиті пальчики», «Веселі долоньки», «Сипке диво», «Умілі ручки», фізкультурно-оздоровчого спрямування – «Аеробіка», музичного спрямування – «Веселі танцюристи», гуманітарного спрямування - «Мнемозина», «Мінні Маус».

Адреса: вул. Велика фонтанна, 15–а, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3–43-04
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dzvinochok18.at.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 21

Завідувач: Гірська Людмила Віталіївна

У закладі працює 13 педагогів, із них: 1 педагог  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,  7  –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Основними завданнями дошкільного навчального закладу  є:

- забезпечення фізичного, соціального та психічного здоров’я вихованців;
- створення середовища, яке надає можливість кожній дитині розвивати природні здібності, реалізувати свої потенційні можливості;
- формування основ громадянської свідомості, активної життєвої позиції через особистісно орієнтовану модель виховання в умовах розвитку української державності.

На базі закладу функціонують гуртки, що сприяють всебічному розвитку особистості, базуються розвитку інтересів та здібностей дошкільнят: «Ляльковий календар», «Пальчики вправляємо – мову вивчаємо», «Граємо в шахи» .

Адреса: вул. Інтернаціональна,133, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-98-12
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: zhayvoronok.at.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 23

Завідувач: Завірюха Галина Петрівна

У закладі працює 13 вихователів, із них:  1 педагог має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,  10  –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Дошкільний заклад працює за природничо-екологічним напрямком.Створено екологічний музей, в якомузібрано багато цікавих експонатів, об’єднаних у тематичні експозиції:мінерали-скарби Землі,корисні копалини, світ комах, дарунки моря, загадковий світ космосу,географічна подорож, дослідницька міні-лабораторія, лісові дива, екологія харчування.

У закладі випускається газета для батьків та дошкільників «Я і світ навколо».

Адреса: вул. Новоуманська, 20, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-44-04
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz-23-uman.webnode.com.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 25

Завідувач: Дідура Любов Олексіївна

У закладі працює 31 педагог, із них:  4 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  5  – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,13 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 5 – 8 тарифний розряд, 2 – 7 тарифний розряд.

Дошкільний навчальний заклад працює за фізкультурно-оздоровчим напрямом. Освітньо-виховна робота здійснюється за Програмою виховання і навчання дітей  від двох до семи років «Дитина», використовуючи інноваційні освітні технології, авторські програми (навчання читанню за технологією М. Зайцева, елементи ТРВЗ, палички Кюізенера, навчально - розвивальний курс «Логіки світу»).

Адреса: вул. Пролетарська, 2-а, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-60-82
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz-25.wix.com/uman 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 28

Завідувач: Абрамовська Віра Вікторівна

У закладі працює 15 педагогів, із них: 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”,  1 – кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії ”, 9 – кваліфікаційну категорію „спеціаліст” ,  1 –  7 тарифний розряд. Чотири педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист».

Дошкільний заклад працює за профільно-варіативними напрямами: народознавчий   та  логіко-математичний.

В освітній процес впроваджуються технології розвитку логічного мислення,розвитку мовлення, оздоровчі технології: пальчикова, дихальна, звукова гімнастика.

Задоволення інформаційних, духовних потреб дітей, виховання ціннісного ставлення до змісту предметного світу, світу мистецтва, світу людей, природи рідного краю здійснюється через активне упровадження в навчальний процес екскурсійної діяльності за межі закладу.

Адреса: вул. Пушкіна, 8-а, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-25-25
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: goldenkey.org.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 30

Завідувач: Гаркава Лідія Степанівна

У закладі працює 30 педагогів, із них:  5 педагогів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”,  5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  6 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії», 14 –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Один педагог має педагогічне звання «старший вихователь» та два педагоги  - педагогічне звання «вихователь -методист».    

Дошкільний заклад працює в напрямку гуманітарного розвитку дітей, який базується на формуванні літературно-мовленнєвої та соціально-емоційної компетентності, пізнавально-дослідної, соціально-суспільної та морально-патріотичної активності, музично-естетичної творчості, образотворчої діяльності. У педагогічний процес активно впроваджуються  сучасні освітні технології, забезпечується повноцінний фізичний і психічний розвиток дошкільнят.  Організовуються різноманітні форми роботи з батьками, які сприяють  налагодженню довірливих стосунків між педагогами, дітьми та батьками.

Адреса: вул. І.Гонти,14, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-52-11
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz30uman.at.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 31

Завідувач: Черниченко Наталія Іванівна

У закладі працює 36 педагогічних працівників, з них: 5 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 9 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 11 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 3 – 8 тарифний розряд та 4 - 7 тарифний розряд.

Дошкільний заклад з 1997 року має статус фізкультурно-оздоровчого центру та працює за такими пріоритетними напрямами:

- формування екологічно-доцільної поведінки дошкільників - реалізація екологічного напряму програми «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку».
- зміцнення здоров’я дітей  раннього та дошкільного віку шляхом активного використання здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих технологій.
- виховання патріотичних почуттів через ознайомлення дошкільників з природою рідного краю.

У дошкільному навчальному закладі функціонують гуртки фізкультурного спрямування «Атлет» та «Екстремал», створено корекційні групи для дітей з вадами постави  і стопи, проводиться дихальна гімнастика.

В освітній процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме: ТРВЗ,  методи та прийоми наочного моделювання, казкотерапія, LEGO-конструювання.

Адреса: вул. І.Гонти ,44, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-87-15
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz31uman.at.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 33

Завідувач: Шпак Людмила Євгенівна

В закладі працює 11 педагогічних працівників, з них: 1 педагог має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 6 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 3 – 8 тарифний розряд. Один вихователь має педагогічне звання «вихователь-методист».

Пріоритетними напрямами роботи дошкільного навчального  закладу є фізично-оздоровчий та  художньо-естетичний  напрями.  Впроваджуються  інноваційні технології: «Навчання дітей творчій розповіді за картиною», «Театр фізичного виховання», «Ігри з піском», «Палички Кюїзенера», «Логічні блоки Дьєнеша», «Розвиваючі ігри», «Методика раннього навчання грамоти» .

У закладі працюють  гуртки: «Веселкові барви», «Вербиченька», «Здоровятко». 

Адреса: пров. Леваневського, 3-А, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-55-71
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: umandnz33.at.ua 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 34

Завідувач: Гаєвська Валентина Михайлівна

У закладі працює  16 педагогів, із них: 1 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 11 –  кваліфікаційну категорію «спеціаліста», 1 – 8 тарифний розряд та 2 – 7 тарифний розряд.

Дошкільний навчальний заклад працює за пріоритетним напрямком «Соціально-моральний розвиток».  Особлива увага приділяється патріотичному вихованню дошкільнят.

В освітній процес впроваджуються нові здоров’яформуючі технології, авторські методики Н. Гавриш, К. Крутій, К. Орфа, Б. Нікітіна, М. Зайцева тощо.

Функціонують гуртки: «Музичний оркестр», «Барви веселкові», «Англійська мова для малят», «Хореографічний».

Адреса: вул. Європейська, 53-а, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-50-94
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: dnz34uman.webnode.com.ua 

Загальноосвітні школи та гімназії

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені О.С.Пушкіна

Директор школи - Коваленко Зорина Вадимівна,
заступники директора з навчально-виховної роботи- Шпеник Сергій Вікторович, Нелюб Валентина Вікторівна.

«Школа – родина» - педагогічний союз учителів, батьків, учнів.

Навчання та виховання учнів здійснюють 27 вчителів, з них:6мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії», 12 вчителів – «спеціаліст першої категорії»,3– «спеціаліст другої категорії», 6 – «спеціаліст».  2 вчителів мають  педагогічне  звання  "учитель-методист",2- педагогічне звання "старший учитель". 

Педагогічний колектив працює над проблемою: «Створення умов для розвитку й самореалізації всебічно розвиненої особистості в умовах використання нових педагогічних технологій».

Основні напрямки роботи школи:

- науково-методична робота: семінари-практикуми, засідання творчих груп;
- виховна робота: організація позаурочної діяльності учнів через проведення загальношкільних масових заходів, участь у конкурсах, фестивалях, гурткові, секційні, дослідницькі та науково-пошукові роботи.
- робота з батьками: за напрямком роботи школи «Школа – родина»;
- робота з обдарованими дітьми: «Школа олімпійського резерву»;
- популяризація потенціалу музейної педагогіки: музей історії школи, музей Т.Г.Шевченка, музей О.С.Пушкіна.

У закладі здійснюється поглиблене вивчення  української мови та біології. Учні 10-11 класів мають змогу навчатися за  технологічним профілем. З першого класу  у школі вивчається англійська мова, з п'ятого класу – німецька.

У школі дієво працюють гуртки: «Умань – моя маленька Батьківщина», «Пам’ять», «Хореографічний», «Вокального співу», «Театральне слово», секція баскетболу.

Адреса: вул. Садова, 22, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.:(04744) 3-04-60;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school1uman.ucoz.ua 

 

Навчально-виховний комплекс «Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання»

Директор гімназії - Яременко Михайло Павлович, «Заслужений учитель України», Почесний громадянин міста Умані,
заступники директора з навчально-виховної роботи:  Гончар Марія Дмитрівна, Чернишева Лариса Андріївна, Бевз Тетяна Вікторівна, Бутулінська Тетяна Миколаївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи школи мистецтв - Бондаренко Наталія Миколаївна,
заступник директора з господарської роботи - Карпенко Володимир Олексійович.

Навчання та виховання учнів здійснюють 105педагогів, з них: 60 мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії», 19вчителів – «спеціаліст першої категорії», 19– «спеціаліст другої категорії», 7 – «спеціаліст».  19 вчителів мають  педагогічне  звання  "учитель-методист", 19- педагогічне звання "старший учитель". 

Науково-методична проблема навчального закладу – «Формування творчої особистості в умовах гімназії». Гімназія у своєму складі має початкову ланку (початкова загальна освіта), загальноосвітній навчальний заклад ІІ – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови, математики та школу мистецтв з хореографічним, музичним та образотворчим відділеннями.

Основними завданням гімназії є:

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на підставі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
 • збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців;
 • виховання учнів як громадян України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної робити самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування у гімназистів бажання й уміння вчитися, виховання потреби та здатності до навчання;
 • вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань упродовж усього життя;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентностей на підставі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, опанування засобів пізнавальної та практичної діяльності;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й опанування майбутньої професії;
 • виховання учня як людини моральної, відповідальної, людини культурної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу та себе.

Адреса: вул. Андрія Кизила, 5, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-87-99, 3-43-42, 3-29-77
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: gymn-uman.ucoz.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Директор школи - Пікалюк Андрій Іванович,«Заслужений учитель України»,
заступники директора з навчально-виховної роботи: Гуня Любов Петрівна, Гнатишина Оксана Василівна, Кравець Тетяна Богданівна, Столяр Вікторія Вікторівна,
заступник директора з адміністративно-господарської роботи - Ситковецька Тетяна Володимирівна.

Навчання та виховання учнів здійснюють81педагог, з них: 34 педагоги мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії», 30 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 6– кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 10 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  4 вчителів мають  педагогічне  звання  "учитель-методист", 14- педагогічне звання "старший учитель". 

Школа спортивного спрямування. З 1996 року, за винятком одного разу, школярі є переможцями міської спартакіади учнів, 8-разовими переможцями обласних змагань «Старти надій», 6-разовими – «Нащадки козацької слави». Два роки поспіль здобувають перемоги в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту та «Здорові діти – здорова нація». Навчаються і навчались чемпіони, призери України, чотири стипендіати Президента. Учні школи на провідних позиціях в Україні з історії. Колектив працівників закладу  щорічно є переможцем міської спартакіади учителів. Школа визнана переможцем у конкурсі на кращий благоустрій прилеглої території серед навчальних закладів.

У закладі здійснюється поглиблене вивчення  історії, біології. Учні 10-11 класів мають змогу навчатися за  технологічним, історичним, спортивним, математичним та філологічним  профілями.

Адреса: вул. Герцена, 5, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-80-42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: uman-school3.edukit.ck.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Директор школи - Очеретяний Леонід Миколайович,
заступники  директора з навчально-виховної роботи - Андрущенко Ольга Михайлівна та  Білоконь Оксана Дмитрівна.

У школі працюють 34 педагоги, з них: 13 педагоги мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії», 12 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3– кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 6 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  5 вчителів мають  педагогічне  звання  "учитель-методист", 9 - педагогічне звання "старший учитель". 

Уманська загальноосвітня школа №4 є базовою школою волонтерського руху.

У закладі здійснюється поглиблене вивчення  української мови. Учні 10-11 класів мають змогу навчатися за  філологічним  профілем.

Адреса: вул. Малофонтанна, 25, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-48-86, 3-48-27
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: shkola4.at.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені В.І.Чуйкова 

В.о. директора, заступник директора з навчально-виховної роботи - Бугерук Ольга Ігорівна,
заступник директора з навчально- виховної роботи - Дем'янчук Ніна Павлівна.

У школі працюють 42 педагогічних працівники, з них: 12 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 18 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 5– кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Сім  вчителів  мають педагогічне звання «старший учитель» та один педагог - педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою: «Формування всебічно розвинутої особистості через впровадження нових форм, методів навчання та виховання».

У закладі здійснюється поглиблене вивчення  географії та біології. Учні 10-11 класів мають змогу навчатися за  філологічним, екологічним та географічним профілями.

Адреса: вул.Київська, 19А, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3–30–66, 3-37-16, 3-79-46
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school5uman.ucoz.ua 

 

Уманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад»

Директор навчально-виховного комплексу - Надєіна Світлана Вікторівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи – Косовська Тетяна Володимирівна.

Узакладі працюють 26 педагогічних працівників, з них: 3педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 13 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

З 2007 року навчальний заклад веде  експериментально- дослідну роботу  як експерементальний майданчик регіонального рівня на тему: «Виховання гуманістичних цінностей особистості в контексті Авторської школи О.А.Захаренка». 

Дошкільний підрозділ НВК «Віночок» у складі 2-х різновікових груп обрали виховну роботу по стежинам любові: «Любов до ближнього», «Любов до природи».

Адреса: вул.Михайлівська, 30, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-61-98
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: uman-nvk6.edukit.ck.ua 

 

Уманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 - колегіум»

Директор навчально-виховного комплексу - Матвієнко Любов Дмитрівна,
заступники директора з навчально-виховної роботи: Задорожня Аліна Валентинівна, Безпечанська Вікторія Валентинівна, Кальницька Ніна Семенівна, Ганич Світлана Миколаївна.

У закладі працюють 68 педагогічних працівників, з них: 25 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 16 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 12 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 15 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».Десять педагогів мають педагогічне звання «старший учитель» та 5 – педагогічне звання «учитель- методист».

Навчальний заклад працює над проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу педагогічних та управлінських технологій на основі провідних ідей педагогіки успіху».

Основними профілями навчання учнів є філологічно-філософський та суспільно-гуманітарний. Учні мають можливість поглиблено вивчати українську мову, історію України, правознавство.

Адреса: вул.Слонського Анатолія, 12, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-44-66, 3-46-69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school7colegium.ucoz.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Директор школи - Шелепко Геннадій Анатолійович,
заступники директора з навчально-виховної роботи - Чеканюк Лідія Григорівна та Бурла Вікторія Вікторівна.

У закладі працюють 26 педагогічних працівників, з них: 8 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 12 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Головними завданнями школи сьогодні є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня;
 • розвиток здібностей і обдарувань дітей;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови;
 • виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та  здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • формування засад здорового способу життя;
 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Учні 10-11 класів мають змогу навчатися  у профільних класах та профільних групах в напрямку мистецької та технологічної освіти.

Адреса: вул.Суровцової, 3, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-61-92
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: umschool-8.ucoz.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9

Директор школи -Тенц Ірина Іванівна, 
заступники директора з навчально-виховної роботи: Орлик Оксана Іванівна та Зерник Леся Василівна.

У закладі працюють 44 педагогічних працівники, з них: 26 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 9 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Дев'ять педагогів мають педагогічне звання  «старший учитель» та чотири педагоги – педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний колектив працює над проблемою «Створення комфортних емоційно-психологічних умов для формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої діяльності».

У школі поглиблено вивчається українська мова, фізика, біологія, ефективно реалізується профільне навчання (українська філологія). Заклад є базовим з провадження інклюзивного навчання для дітей із вадами слуху.

Адреса: вул.Інтернаціональна, 77, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-98-19
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school9.um.ck.ua 

 

Уманський навчально-виховний комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 - медична гімназія»

Директор навчально-виховного комплексу  - Шульга Стефанія Іванівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи - Молчан Галина Павлівна.

У закладі працюють 32 педагогічних працівники, з них: 13 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 8 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Чотири педагоги мають педагогічне звання  «старший учитель» та три педагоги – педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення професійної майстерності фахового рівня вчителя як засіб розвитку творчої особистості учня».

У закладі поглиблено вивчається біологія. Учні 10-11 класів мають можливість навчатися за біолого-фізичним профілем.

Адреса: вул. Шкільна, 40, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744)3-20-01
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: shcool10uman.ucoz.ru 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 імені М.П.Бажана 

Директор школи - Сокирський Володимир Васильович,
заступники директора з навчально-виховної роботи - Руда Оксана Вікторівна, Мельник Юлія Василівна, Миколайко Оксана Віталіївна,
заступник директора з адміністративно-господарської діяльності - Бредній Віталій Анатолійович.

У закладі працюють 89 педагогічних працівників, з них: 36 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 20 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 10 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 23 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Одинадцять педагогів мають педагогічне звання  «старший учитель» та п'ять педагогів – педагогічне звання «учитель-методист».

Педагогічний колектив працює над проблемою «Якісна освіта запорука самореалізації особистості».

У закладі поглиблено вивчається математика, українська мова, англійська мова. Учні 10-11 класів мають можливість навчатися за філологічними (українська мова, англійська мова) та  математичним профілями.

Адреса: вул. Ломоносова, 5, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-80-69; 3-25-96
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school-11.at.ua 

 

Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням англійської мови 

Директор школи - Кузьменко Надія Іванівна,
заступники директора з навчально-виховної роботи: Мельник Наталія Павлівна, Котляренко Лариса Михайлівна, Задорожна Людмила Олексіївна.

У закладі працюють 30 педагогічних працівників, з них: 14 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Чотири педагоги мають педагогічне звання  «старший учитель» та три педагоги – педагогічне звання «учитель-методист».

Школа працює над проблемою «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів».

У школі поглиблено вивчається англійська мова з першого класу.

Адреса: вул. Миколи Хвильового,17, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-99-14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: school12uman.ucoz.ua 

 

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14

Директор школи – Глущук Тетяна Іванівна,
заступники директораз навчально-виховної роботи: Чухрієнко Людмила Дмитрівна; Сьомак Алла Михайлівна; Задорожна Любов Олександрівна.

Ушколі працюють 73 педагоги, з них: 23  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  33 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 7 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 10 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Троє педагогів мають педагогічне звання «учитель - методист» та чотирнадцять –  педагогічне звання «старший учитель».

Педагогічний колектив працює над проблемою „Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів”.

У закладі поглиблено вивчається українська мова та біологія. Учні 10-11 класів мають можливість навчатися за філологічним, технологічним та  біолого-хімічним профілями.

Адреса: вул. Незалежності, 69\20, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-52-31
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: umanschool14.at.ua 

 

Уманський навчально-виховний комплекс № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»

Директор навчально-виховного комплексу – Теличко Майя Віталіївна;
заступники директора з навчально-виховної роботи: Прокопенко Оксана Василівна,  Козиненко Тетяна Михайлівна.

Узакладі працюють 30 педагогів, з них: 12 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  8 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 7 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Педагоги закладу працюють над проблемою «Створення ситуації успіху – творча співпраця учителя й учня у навчально-виховному процесі».

Основними  напрямками роботи колективу є:

- забезпечення безпечних і оптимальних умов для здійснення навчально-виховного процесу;
- робота з обдарованою молоддю;
- упровадження допрофільної підготовки школярів та вдосконалення профільного навчання;
- підвищення професійного та методичного рівня педагогів;
- пропаганда здорового способу життя та формування культури здоров’я, робота щодо впровадження власної моделі «Школи сприяння здоров’ю»;
- взаємодія з батьками і громадськістю з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Адреса: вул. Маяковського, 73/7, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-96-53
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: nvklicey.udpu.org.ua 

 

Навчально-виховний комплекс № 24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня»

Директор навчально-виховного комплексу – Данилюк Ірина Семенівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи – Субота Людмила Олександрівна.

Узакладі працюють 23 педагоги, з них: 6 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  6  - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 8 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Три педагоги мають педагогічне звання «вихователь -методист».

Заклад здійснює виховання дітей дошкільного віку та навчання молодших школярів. У навчально-виховному комплексі № 24 працює музей рідного краю «Дивосвіт», відкрито географічний майданчик та добудовано спортивний майданчик з міні-футболу. Заклад має статус «Центр розвитку дитини» та звання «Школа сприяння здоров’ю».

Адреса:  вул. Мазепи, 3А, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 4-51-58
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: nvk24.com.ua 

 

Навчально-виховний комплекс № 1 „Дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад  І ступеня”

Директор навчально-виховного комплексу – Кривда Вікторія Миколаївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи – Новіцька Людмила Іванівна.

Узакладі працює 34 педагоги, з них: 11 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  9 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 4 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 10 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  Чотири педагоги мають педагогічне звання «вихователь -методист», один педагог - педагогічне звання «старший учитель».

Пріоритетними  профільно-варіативними напрямами роботи  закладу єфізкультурно-оздоровчий, гуманітарний, музичний.  Для їх ефективної реалізації організовано роботу Школи санітарної просвіти «Здоров’ятко», гуртків: хореографічного, вокального, туристичного напряму,  іноземної мови, гри на дитячих музичних інструментах, акробатики, стрибків зі скакалкою, бісероплетіння, секції з настільного тенісу.

Навчально-виховний комплекс є Школою сприяння  здоров’ю, експериментальним майданчиком Всеукраїнського рівня  з проблеми:   «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» та опорним закладом із впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Адреса: вул. Тютюнника, 9А, м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-38-65
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: uman-nvk1.edukit.ck.ua

 

Позашкільні навчальні заклади

Міський Будинок дитячої та юнацької творчості 

Директор: ТИЧІНСЬКА Алла Іванівна

Будинок дитячої та юнацької творчості відкрито 02 вересня 1923 року як клуб юних спартаківців. Заклад кілька раз змінював свою назву.

Напрямки роботи:

 • естетичний
 • трудовий
 • гуманітарний
 • морально-правовий
 • краєзнавчий
 • військово-патріотичний
 • організація дозвілля дітей

Будинок дитячої та юнацької творчості працює над проблемою: «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді  в умовах позашкільного навчального закладу». У Будинку дитячої та юнацької творчості обладнано 9  навчальних кабінетів, актову залу, танцювальну залу. Вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості активні учасники та переможці Всеукраїнських та обласних конкурсів.

Адреса: м. Умань, вул. Небесної сотні, 12
Телефон: (04744) 3-76-64
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт: http://bdut-uman.at.ua

 

Уманська дитячо-юнацька спортивна школа №1 

Директор: ГРЯЗНОВ Владислав Геннадійович

Уманська дитячо-юнацька спортивна школа №1  була відкрита 1953 року. Це позашкільний навчальний заклад, діяльність якого спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей та учнівської молоді в сфері спорту, задоволення їх потреб  в духовному розвитку та професійному визначенні. Позашкільна освіта та виховання здійснюються у позаурочний час на принципі добровільного вибору напрямків спортивного розвитку.

У школі працюють відділення: спортивної акробатики, веслування на байдарках і каное, легка атлетика, футбол, бокс.

ДЮСШ  - учасник міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Вихованці школи неодноразово ставали чемпіонами та призерами чемпіонатів України, Європи та Світу. Робота школи спрямована на гармонійний розвиток дитини  як особистості, виховання в ній громадянської та суспільної свідомості, самореалізації у вибраному виді спорту,  досягнення високих спортивних результатів.

Адреса: м.Умань, вул. Андрія Кизила, 16
Телефон: (04744) 3-45-62
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Станція юних техніків 

Директор: МАРТИНЮК Леонід Тимофійович

Станцію юних техніків відкрито в 1933 році. Це позашкільний навчальний заклад, що є частиною структури освіти, діяльність якого спрямована на розвиток інтересів та здібностей дітей, формування творчої особистості, прищеплення навиків трудової діяльності, підготовка підростаючого покоління до професійного самовизначення, виховання інтересу до вивчення основ наук, поглиблення знань з обраної галузі техніки та ін.

Збережено мережу гуртків, які працюють за 18 профілями та класифікуються за 5 напрямами. Вікова категорія вихованців від 6 до 18 років. Заняття проводяться, як на базі станції юних техніків, так і за місцем навчання та проживання дітей. Навчанням в гуртках станції охоплено дітей та молодь всіх загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста.

Адреса: м. Умань, вул. Садова, 3
Телефон: (04744) 3-79-11
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт: syutuman.at.ua

 

Станція юних туристів  

Директор: КУЧЕРЕНКО Віталій Анатолійович

Станція юних туристів м.Умань створена 25.05.1989 року. Це позашкільний навчально-виховний заклад, що забезпечує додаткову освіту в позаурочний час з туристсько-краєзнавчого профілів, передбачає залучення підростаючого покоління до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з різних видів спортивного туризму, орієнтування, топографії.

Для активних, цілеспрямованих, обдарованих, творчих дітей та підлітків у закладі організовано роботу 19 гуртків. Гуртківці СЮТур - активні учасники та переможці обласних та Всеукраїнських заходів, регіональних, Всеукраїнських та Обласних змагань.

Адреса: м. Умань, вул. Тютюнника, 16
Телефон: (04744) 3-17-47
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт: umansutur.at.ua

 

Уманський  міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Директор: КУРІНСЬКА Лідія Василівна

Заклад створений в 1972 році як Уманська станція юних натуралістів.

Мета діяльності УМЦЕНТУМ:  охорона довколишнього середовища,збереження природних багатств для нащадків.

Основні напрямки діяльності:

-  формування екологічної культури підростаючого покоління;
-  відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям;
-  залучення дітей та юнацтва до активної природоохоронної діяльності.
-  гармонізація зв’язків: людина-природа-особистість-суспільство; матеріальне-духовне.
-  створення системи пошуку, розвитку, підтримки обдарованої молоді.

Адреса: м. Умань, вул. Шевченка, 17
Телефон: (04744) 4-01-57
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт: http://umcentum.at.ua

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80